املاک آنلاین خرید و فروش ویلا در شهرک خزرشهر و دریاکنار رهن و اجاره ویلا در خزرشهر و دریاکنار طراحی , نظارت و اجرای ویلاهای مدرن توسط مهندسین مجرب دفتر مرکزی: شهرک دریاکنار 09116392262 http://iramlak.biz 2018-05-26T13:49:19+01:00 text/html 2018-05-06T04:42:16+01:00 iramlak.biz مهدی علیزاده فروش ویلای نیمه کاره 460 متری در خزرشهر جنوبی + تصاویر http://iramlak.biz/post/605 <font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فروش ویلای نیمه کاره 460 متری در <a href="http://iramlak.biz/post/tag/%D8%AE%D8%B2%D8%B1%D8%B4%D9%87%D8%B1+%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C" target="_blank" title="خزرشهر جنوبی,شهرک خزرشهر جنوبی,فروش ویلای نیمه کاره,فروش ویلای 460 متری,خرید ویلا در شهرک خزرشهر,فروش ویلا در شهرک خزرشهر,شهرک خزرشهر املاک من و تو">خزرشهر جنوبی</a> + تصاویر<br></b></font><br></div><div align="center"><a href="http://iramlak.biz/post/category/13" target="_blank" title="عکس ویلا شهرک خزرشهر جنوبی"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00921/sjjy24id13st.jpg" alt="3.jpg" class="img-fluid" width="413" height="309"></a></div> text/html 2018-04-29T04:43:05+01:00 iramlak.biz مهدی علیزاده فروش آپارتمان شیک 72 متری در شهرک دریاکنار + عکس http://iramlak.biz/post/604 <b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><br></font></b><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">فروش آپارتمان شیک 72 متری در <a href="HTTP://IRAMLAK.BIZ" target="_blank" title="شهرک دریاکنار">شهرک دریاکنار</a> + عکس<br><br></font></b></div><div id="15249770617654694"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/GBbNn/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> text/html 2018-04-21T07:23:45+01:00 iramlak.biz مهدی علیزاده فروش ویلای 200 متری در شهرک دریاکنار + تصاویر http://iramlak.biz/post/603 <br><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">فروش ویلای 200 متری در <a href="http://iramlak.biz/post/category/14" target="_blank" title="شهرک دریاکنار">شهرک دریاکنار</a> + تصاویر<br></font></b><br><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00920/20so5bgopa1d.jpg" alt="1.jpg" class="img-fluid" width="460" height="344"></font></b></div> text/html 2018-04-08T08:07:01+01:00 iramlak.biz مهدی علیزاده فروش ویلای 220 متری در خزرشهر جنوبی + فیلم و عکس http://iramlak.biz/post/602 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فروش ویلای 220 متری در خزرشهر جنوبی + فیلم و عکس<br><br></b></font></div><div id="15231748666525836"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/eWmLv/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> text/html 2018-02-24T06:12:38+01:00 iramlak.biz مهدی علیزاده فروش ویلای دو طبقه 150 متری در شهرک دریاکنار + تصاویر http://iramlak.biz/post/601 <br><div align="center"><b><font face="Mihan-Iransans" size="2">فروش ویلای دو طبقه 150 متری در شهرک دریاکنار + تصاویر<br></font></b><br><b><font face="Mihan-Iransans" size="2"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00916/tm2tggwvxnh9.jpg" class="pic" alt="1.jpg" width="386" height="289"></font></b></div> text/html 2018-02-17T06:09:54+01:00 iramlak.biz مهدی علیزاده خرید ویلای 220 متری در شهرک زیبای دریاسر + عکس http://iramlak.biz/post/600 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" color="#3366FF" size="2"><b>خرید ویلای 220 متری در شهرک زیبای دریاسر + عکس<br><br></b></font></div><div id="15188478942242256"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"> <span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/YeBpm/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div></div> text/html 2018-01-29T07:15:25+01:00 iramlak.biz مهدی علیزاده فروش ویلای دوبلکس 650 متری در خزرشهر جنوبی + عکس http://iramlak.biz/post/599 <font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فروش ویلای دوبلکس 650 متری در خزرشهر جنوبی + عکس<br></b></font><br><a href="HTTP://IRAMLAK.BIZ" target="_blank" title="فروش ویلای دوبلکس 650 متری در خزرشهر جنوبی + عکس"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00914/8hefttqqjnes.jpg" class="pic" alt="1.jpg" height="316" width="422"></a></div> text/html 2018-01-22T05:58:43+01:00 iramlak.biz مهدی علیزاده فروش ویلای 200 متری در شهرک خانه دریا + فیلم و عکس http://iramlak.biz/post/598 <br><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>فروش ویلای 200 متری در شهرک خانه دریا + فیلم و عکس</b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b></b></font><br></div><div id="15166007553098729"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/ofec4/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font size="1" face="Mihan-Iransans">توضیحات در ادامه مطلب</font><br></div></div> text/html 2018-01-20T06:08:22+01:00 iramlak.biz مهدی علیزاده فروش ویلای اکازیون 500 متری در خزرشهر جنوبی + فیلم http://iramlak.biz/post/597 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فروش ویلای اکازیون 500 متری در خزرشهر جنوبی + فیلم <br></b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b></b></font><br></div><div id="15164284192789162"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/oGCP8/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="1">توضیحات در ادامه مطلب</font><br></div></div> text/html 2018-01-14T06:45:32+01:00 iramlak.biz مهدی علیزاده فروش ویلای 200 متری در شهرک دریاکنار + فیلم و تصویر http://iramlak.biz/post/596 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فروش ویلای 200 متری در شهرک دریاکنار + فیلم و تصویر</b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b></b></font><br></div><div id="15159131363004035"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/lgbAG/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font size="1"><b><font face="Mihan-Iransans">توضیحات در ادامه مطلب</font></b></font><br></div></div> text/html 2018-01-08T05:52:49+01:00 iramlak.biz مهدی علیزاده فروش ویلای قدیمی 200 متری در شهرک دریاکنار + فیلم و عکس http://iramlak.biz/post/595 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فروش ویلای قدیمی 200 متری در شهرک دریاکنار + فیلم و عکس</b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b></b></font><br></div><div id="15153908719643572"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/oymDu/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="1"><b>توضیحات در ادامه مطلب</b></font><br></div></div> text/html 2017-12-28T06:09:05+01:00 iramlak.biz مهدی علیزاده فروش ویلای 170 متری در خزرشهر شمالی + تصاویر http://iramlak.biz/post/594 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فروش ویلای 170 متری در خزرشهر شمالی + تصاویر</b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div align="center"><a href="HTTP://IRAMLAK.BIZ" target="_blank" title="خرید ویلا در خزرشهر شمالی"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00909/m3rpmz9frp7j.jpg" class="pic" alt="1.jpg" width="441" height="330"></a></div> text/html 2017-12-26T06:37:53+01:00 iramlak.biz مهدی علیزاده خرید ویلای قدیمی 170 متری در شهرک دریاکنار + فیلم و عکس http://iramlak.biz/post/593 <br><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b>خرید ویلای قدیمی 170 متری در شهرک دریاکنار&nbsp; + فیلم و عکس</b></font></div><div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><b></b></font><br></div><div id="1514271856812439"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/W1XpC/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><font size="1" face="Mihan-Iransans"><b>توضیحات در ادامه مطلب</b></font><br></div></div> text/html 2017-12-18T06:11:46+01:00 iramlak.biz مهدی علیزاده فروش ویلای 110 متری بازسازی شده در شهرک دریاکنار + فیلم http://iramlak.biz/post/592 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فروش ویلای 110 متری بازسازی شده در شهرک دریاکنار + فیلم</b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div id="151357759754358"><style>.h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;} .h_iframe-aparat_embed_frame .ratio {display:block;width:100%;height:auto;} .h_iframe-aparat_embed_frame iframe {position:absolute;top:0;left:0;width:100%; height:100%;}</style><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br><span style="display: block;padding-top: 56.2%"></span><iframe allowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" src="https://www.aparat.com/video/video/embed/videohash/iL0vj/vt/frame" width="100%" height="100%"></iframe></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame"><br></div><div class="h_iframe-aparat_embed_frame" align="center"><b><font face="Mihan-IransansLight">توضیحات در ادامه مطلب</font></b><br></div></div> text/html 2017-12-12T07:50:48+01:00 iramlak.biz مهدی علیزاده فروش ویلای 145 متری قدیمی در شهرک دریاکنار + تصاویر http://iramlak.biz/post/591 <br><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b>فروش ویلای 145 متری قدیمی در شهرک دریاکنار + تصاویر</b></font></div><div align="center"><font face="Mihan-Iransans" size="2"><b><br></b></font></div><div align="center"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00907/424h8y6w8g9d.jpg" class="pic" alt="3.jpg" width="477" height="371"></div><div align="center"><br></div><div align="center"><b><font face="Mihan-IransansLight"><font size="1">توضیحات در ادامه مطلب</font></font></b><br></div>